Избран е изпълнител за ремонтни дейности на уличната мрежа в кв. Трендафил 1. Очаква се те да започнат това лято.

Предвиден е основен ремонт на уличната инфраструктура в квартала по улиците „Хризантема“ и „Светло бъдеще“, включително на междублокови пространства, на обща стойност 1 800 000 лв.

Основните видове строителни дейности в квартала включват: подсилване, ремонт или направа на нова трошенокаменна пътна основа; основен ремонт и рехабилитация на улици; направа на тротоарни настилки; монтаж и демонтаж на пътни и градински бордюри; отводняване; подмяна на сградни водопроводни отклонения; допълване на съществуващи канализации с нови дъждовни клонове; допълване на съществуваща мрежа на улично осветление; изграждане на детска площадка.

Изображение: Google maps