Карнавалът отмина, но ехото от него все още не е заглъхнало – даже напротив – тече ожесточено гласуване за избор на най-добра карнавална картина.

Девет са кандидатите, които предложиха свои идеи – можете да ги видите в линка.

Многоуважаемото жури вече взе своето решение, но вотът на публиката все още може да бъде обърнат. Имате време - последните часове са най-важни.

Гласувайте!