Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово съобщаваме, че в периода 27-31 Май 2019г. и/или при подходящи метеорологични условия, но не по – късно от 10 дена от посочения период ще се извърши:

  • втора обработка против акари на зелени площи и детски площадки за широко обществено ползване,
  • първа дератизация на канални шахти,
  • първа дератизация на бреговата ивица по поречието на р.Янтра и р.Синкевица.