УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11 часа на 28 май.

    От 20 до 28 май 2019 г. на посочения сайт ще имате възможност да проверите адресната регистрация на Вашето дете.

    На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

    За допълнителна информация можете да се обръщате към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

-    Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319

-    Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343

-    Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381,

както и на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg