За всички, които не могат да присъстват на карнавала - можете да го гледате на живо

тук - в сайта на Община Габрово

в официалния сайт на Карнавала - https://carnival.gabrovo.bg

на сайта на streamer.bg - https://streamer.bg/bg/996/filmpage-go

и чрез приложението Карнавал Габрово за Андроид