Във връзка с изпълнението на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, "Управление движението на влакове и гаровата дейност“ (УДВГД) към ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ уведомява, че ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главната релса от двете страни, по следния график:

План –График

за дейностите по обезтревяването на гарите Царева ливада и Габрово

Габрово

срок

1

май

02-16

2

юни

03-07

3

юли

03-07

4

август

08-12

 

Царева ливада

срок

1

май

02-16

2

юни

03-07

3

юли

03-07

4

август

08-12

Дейността ще се извършва от 08,00 часа до 17,00 часа, с продукт за растителна защита „НАСА 360 СЛ“, представляващ глифозат под формата на разтворим концентрат, с карантинен срок 30 (тридесет дни), доза 400/1200 мл на дка. В случай на нужда  антидот (противоотрова) няма специален антидот – по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу унищожаване на плевели изцяло – както на надземните части, така и на кореновата система на земята върху която са разположени елементи на железопътната инфраструктура (коловози, перони, гърловини и т.н.)

Лица за контакти:

инж. Стоян Стоянов, инж. механик в РП Енергосекция София, тел: 0896 188 139 и

инж. Валентин Кънчев, Началник РЦ Горна Оряховица, тел: 0887 299 770.

инж. Димитър Маринов Велев, тел:0889 807 810.