Община Габрово и „Студио Комплект“ Ви канят да се включите в процеса по изграждане на разпознаваема визуална комуникация на Габрово. В нея трябва да са отразени положителните страни и потенциала на града като атрактивно място за живот, бизнес и туризъм. Целта е да бъдат определени посланията, които – въплътени в образи, ще представят Габрово у нас и в чужбина.

Позиционирането на Габрово като важен център за бизнес, култура и туризъм е поставено пред предизвикателства и все по-голяма конкуренция. Желанието ни е да се подобри разпознаваемостта и да се повиши популярността на Габрово. Ще проведем широкообхватно проучване сред заинтересованите страни и целите за конкурентно позициониране на града с конкретни послания и визии.

За да изградим максимално адекватна представа за Габрово, паралелно с провеждане на онлайн анкета, ще организираме и срещи на живо с представители на различните сектори в Габрово. Тези срещи са отворени за посещение и включване от страна на всеки с интерес да допринесе към процеса или да разбере повече за него.

На базата на тези проучвания ще бъдат изградени стратегическите послания за града и визуалното оформление за нов брандинг.

Интересуваме се от мнението на хората на Габрово относно продуктите, предприятията, бизнес средата, пазарите, имиджа, институционалното развитие, медиите, децата и възрастното население, природата и градската среда.

Следете страницата на Община Габрово и тази на Студио Комплект за повече подробности.

С попълването на този въпросник http://bit.ly/Gabrovo се съгласявате Вашите данни (макар и анонимни) да бъдат ползвани в рамките на изследователския проект. Всички данни ще са напълно конфиденциални, както и няма да бъдат прехвърляни на трети страни.