Във връзка с изпълнение на дейностите от иновативен  П Р О Е К Т “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ“ финансиран от Община Габрово, на 24.04.2019 г. се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителните групи 5 и 6 годишни при  ДГ ”Ран Босилек”. Гости на мероприятието бяха експерти в дирекция ”Образование и социални дейности”, представители на Технически университет гр. Габрово, родители и учители.
На този демонстрационен урок се представиха част от опитите и достигнатите уменията на децата с  роботизираните играчки и помагала, които използват в ежедневната си работа.

STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е идея за обучение, която се стреми да вдъхнови децата от ранна детска възраст да се развиват в сферата на науката и технологиите.
Идеята на STEM обучението е, че предлага нещо качествено ново като дейност и игри, насърчава възрастните да създадат среда, в която детето системно е мотивирано да наблюдава, експериментира и открива. Целта му е учителите да възпитат личности, които имат естествен интерес към науката и са насочени към това да търсят свои решения и иновации.