На 16.04.2019 година се проведе районния кръг на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“, чийто организатор е Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово, в партньорство с Община Габрово и ОС на БЧК - Габрово.

Целта на състезанието бе да се провери нивото на придобитите през основния курс на обучение, знания, умения и навици за защита при рискови ситуации, оказване на помощ, взаимопомощ и работа в екип при различни видове бедствия, пожари и промишлени аварии.

Надпреварата протече в два етапа, като първият, включваше проверка на теоретичните знания на учениците чрез решаване на тест, а във втория участниците демонстрираха практически способности, сръчност, съобразителност и бързина при поставяне на противогаз, памучно-марлена превръзка, оказване на първа помощ по зададена ситуация, работа с кофпомпа и действия при защита от бедствия и промишлени аварии.

Домакин на състезанието беше Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Габрово. На първо място се класира отборът на ОУ „ Хр. Ботев, следван от отбора на ОУ „ Неофит Рилски“, а на трето място се класира отборът на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Участниците в състезанието получиха грамоти и предметни награди.