Кметът на Габрово Таня Христова днес изпрати предложение за законодателни промени в Закона за административните нарушения и наказания до Народното събрание, Министерски съвет, НСОРБ, Президента на страната и Омбудсмана.

В него се предлага да се добави ново наказание – „поправителен труд“ или „полагане на безвъзмезден труд в полза на обществото“ или „обществено полезен труд“, с което да може да се замени наказанието „глоба“.

Предложението е продиктувано от факта, че в множество случаи налаганото наказание „глоба“ не се изпълнява и така се създава трайно усещане за безнаказаност и липса на отговорност за извършени и установени административни нарушения.

Пълното съдържание на предложението можете да видите тук