На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Габрово, днес, 12 април, в 13 часа, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Габрово за запознаване с конкретни мерки, предприети от отговорните институции, както и от кмета на общината, във връзка със ситуацията през последните дни.