Отвратена съм от нападението над служител в търговски обект на 7 април в Габрово. С ограничените правомощия, които законът ми е дал, поисках безкомпромисност по отношение на всички, които си позволяват да нарушават обществения ред в града.

Днес свиках началниците на Областната дирекция на МВР и Районното управление на МВР в Габрово. Изисках масови проверки по закона за гражданска регистрация и спешни проверки на всички адреси, на които има струпвания на ромски фамилии и хора от криминалния контингент.

Ако се окаже, че силите и средствата на органите на реда в Габрово не са недостатъчни,  ще поискам допълнителни сили и средства от министъра на вътрешните работи, защото всеки в този град е длъжен да спазва реда и законите на страната.

С нарочна заповед от днес /10.04.2019 г./ разпоредих на структурите на МВР в Габрово да бъдат предприети конкретни спешни мерки за опазване реда и сигурността в града.

Пълният текст на заповедта може да видите тук.

Отново ще заявя, че никога не съм заселвала роми в община Габрово. Всички подобни твърдения, разпространявани в социалните мрежи и интернет пространството, са лъжа и манипулация, въвеждат в заблуда, създават предпоставки за тревога, безпокойство и етническо напрежение в града.

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища не позволява настаняване на новопристигнали хора, без постоянен или настоящ адрес в града през последните 10 години, но не мога да въздействам на хората, които доброволно предоставят жилищата си на роми в Габрово.

Няма персонално мое решение, както и административно изискване за брой жители в града или ангажимент към изпълнение на проекти, което да налага заселването на роми на територията на общината!

Конституцията на Република България не ми позволява да допускам ограничения на правата на гражданите на база раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения и др., но няма да приема брутално нарушаване на обществения ред.

Обръщам се с призив към Прокуратурата в нашия град, на която разчитам да бъде страж на законността - да не позволи чувството за безнаказаност да битува в Габрово!

Няма да толерирам демонстрационно незачитане на правилата и нормите, неуважение към гражданите, тяхното имущество и институциите, както и насилие, без значение по какви причини и мотиви.

Вярвам, че всички държавни институции, на които нямам правомощия да разпореждам ще бъдат максимално мобилизирани, следвайки същите цели.