Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ помага на децата да направят своите първи стъпки в програмирането по един интересен и забавен начин.

В периода 20 февруари – 31 март 2019 г. по проект „Generation Code” беше проведено обучение по програмиране за за десет ученика в Градска библиотека – Севлиево. Обучението беше организирано от РБ „Априлов - Палаузов“ – Габрово с обучител инж. Йолина Христова – ръководител ИКТ в библиотеката. Бяха проведени 10 занятия по два астрономически/три учебни часа на 10 ученика от IV клас от гр. Севлиево, Габровска област. Обучението се проведе в рамките на грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ за осъществяване на дейности по програмиране и със съдействието на Фондация „Глобални библиотеки България“. Фондацията има за цел да подкрепя дейности, чрез които да повишава обществения интерес към новите технологии, да насърчава младежите да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането.

Според проучване на Световния икономически форум, 65% от децата, които сега започват училище, ще се занимават с професии, които все още дори не съществуват. Отговорът на новите предизвикателства е т. нар. STEM-направления (от английски – science, technology, engineering and mathematics) – понятие, което обединява природните и инженерните науки, технологиите и математиката. Това са професиите на бъдещето, които ще решават сложните предизвикателства, свързани с ограничените ресурси и динамично променящите се потребителски нужди.

По време на обучението децата бяха запознати с историята на визуалното програмиране, STEM, изчислителни игри, RGB (цветна мозайка) и др. Участниците се обучаваха за програмиране със Scrath и работа с робота Финч – движения и повторения, рисуване с молив, рисуване с печат, танци и ритми, лабиринти, работа със стрингове и др.

След проведено състезание в детския лагер по програмиране беше включен Стефан Сашков Симеонов от ІV а клас на ОУ „Стефан Пешев“. В лагера учиниците се забавляваха и разбраха какви видове роботи има, възможностите при работа със „Скрач“ или да задаваш команди на робота Финч.

РБ „Априлов – Палаузов“ притежава опит в обученията с роботи „Финч“ от 2016 г., а през 2019 година получи още пет робота. Проведени са повече от 25 обучения в цялата Габровска област.

Децата приемат тези обучения с голям ентусиазъм и неподправен интерес – семинарите преминават в изключително приятна атмосфера, заредена с положителни емоции. Всички – и деца, и ученици, и учители, и библиотекари отчитат ефективността на подобни обучения – чрез игра и предоставяне на нови възможности децата усвояват умения много по-трайно и по-успешно.

Безплатни обучения за програмиране с робота Финч - през април и май в компютърната зала на регионалната библиотека след предварително записване на тел. 066 806269.