По повод ежегодния национален Маратон на четенето (2-23 април 2019 г.) и Националната библиотечна седмица 2019, екипът на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово обявява фотоконкурс „Книгата, библиотеката и аз”, предназначен за приятели на книгата, библиотеката и фотографията.

Основно изискване е Вашата конкурсна снимка да показва Вас заедно с любима книга и/или в посещавана от вас библиотека.

Фотоконкурсът ще даде възможност за участие в две възрастови категории:

 1. От 8 до 14 навършени години и
 2. От 15 до 29 навършени години.

Изисквания към снимките и участниците:

 • Снимките трябва да бъдат изпълнени в дигитален формат JPEG или JPG;
 • Големината на изображението трябва да бъде не по-малко от 2000 пиксела;
 • Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi;
 • Файловете не трябва да са по-големи от 5 МВ;
 • Към всяка снимка, участваща в конкурса трябва да има следната информация:
 1.  Заглавие на снимката;
 2.  Име на автора й;
 3.  За участниците в първата възрастова категория – до навършени 14 години – име на родител/ настойник и негов телефон за връзка;
 4.  Кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката.

Снимките очакваме на e-mail: rb_fotokonkurs@abv.bg  в оригинален формат до 23 април 2019 г. (до 17.30 ч.).

Фотографиите ще бъдат поместени на фейсбук-страницата на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, под заглавие "Книгата, библиотеката и аз. Фотоконкурс”.

Победителите във фотоконкурса ще бъдат посочени на основание най-много харесвания във фейсбук-страницата.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 11 май 2019 г. – ден на Светите братя Кирил и Методий и професионален празник на българските библиотекари. Ще бъдат присъдени първа, втора, трета и специална награда.

Снимките не трябва да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица. Всички автори с участието си в конкурса се съгласяват да предоставят авторските права за конкурсните снимки на организаторите – Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, за безвъзмездно публикуване на хартия или в електронен формат за библиотечна реклама и представяне в медиите на кампании и дейности, свързани с ползите от четенето и книгата и с ролята на библиотеката в съвременния свят.

Организаторите от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” в Габрово  канят да вземат участие „всички истински любители на хубавата книга и четенето, убедени в силата на словото и в ролята на библиотеката като културен и образователен институт, предпочитано за посещения и пребиваване обществено място в града и региона!


Скъпи фотолюбители, настоящи и бъдещи читатели на библиотеката, покажете отношение и разбиране за ползите от четенето за Вашето развитие и човешкия прогрес!

Участвайте! Покажете своето вдъхновение и пристрастие към книгите, четенето, библиотеките и фотографията!