Това не са думички на Баба Яга, а на Център за работа с доброволци / ЦРД/ към Община Габрово, който през 2018 година инициира събиране на книги за къщичките, създадени по проект на РБ „Априлов-Палаузов“. Каузата на Центъра ще продължи по своя благотворителен път и през 2019-та година и вече има своя къща. Адресът е лесен за помнене, а къщата – лесно разпознаваема. Вече може да я откриете пред зала „Възраждане“ и да станете един от първите дарители на книги.

Един от любимите карнавални макети – къщата на Баба Яга, се превръща в сборен пункт за книги, а шефство над нея поемат доброволците от Центъра, които обещават съвестно, навременно и грижовно да стопанисват и разпределят постъпилите дарения.

Маски горе за конкурса
19 март 2019
Общината кандидатства пред МОСВ и ПУДООС с 11 проекта
19 март 2019