Като част от дейностите по Авторската програма „АЗ и ГАБРОВО”, в месеца, посветен на природота, на гости на децата от подготвителните групи на ДГ „Мадост” бяха пчеларите семейство Григорови. Техният пчелин е  сертифициран за производство на екологично чист биопродукт.

Децата получиха интересна информация за живота на пчелите, поднесена по достъпен за възрастта им начин, запознаха се с предмети, използвани от пчеларите, както и с ползите от пчелните продукти.

Темата предизвика голям интерес и много въроси. На раздяла всяко от децата получи бурканче с мед и от своя страна подариха на пчеларите колажи за спомен и благодарност за вкусното и интересно гостуване .

По темите за месеца от Авторската програма на детската градина предстои децата да посетят офиса на Национален парк Централен Балкан и среща със специалисти от ЕМО „Етър”.