Европейски ден на индустрията – Габрово 2019 се проведе на 21 февруари 2019 г. в библиотеката на габровския Технически университет. Събитието се реализира от Община Габрово в партньорство с Областен информационен център – Габрово като част от Дни на промишлеността на Европейската комисия.

Конференцията на тема „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“ бе официално открита от кмета на Община Габрово Таня Христова и заместник министър-председателя Томислав Дончев.

В приветствието си Таня Христова сподели преимуществата и предизвикателствата на промишлеността в Габрово за постигане на индустриалната трансформация:

Потенциалът на местната икономика в Габрово претендира, че може да се превърне в хъб за иновации. Габрово се отличава с изключително висока степен на индустриализация. Преработващата промишленост създава над половината от добавената стойност на нашата община, а концентрацията на заетите в индустрията е далеч над средната за България. Водещ отрасъл е машиностроенето и инструменталното производство, които концентрират над една трета от работните места в промишлеността.

Градът ни има високи шансове да се превърне в място, където се извършват първи пилотни индустриални опити с глобални технологични решения и продукти. Вече редица от габровските фирми се специализират в силовата електроника, машиностроенето и инструменталното производство. Компаниите в региона бързо се ориентират към промените на пазара и конкретните задачи на клиентите. Голяма част от тях предлагат комплексни решения - от инженеринг до завършен готов продукт. Производствените предприятия на Габрово, някои от които са част от мултифункционални компании, в мениджмънта си имат инженерна свобода по организация на производството, като не са редки случаите за изнасяне на процеса по разработка на продукта изцяло на територията на общината.

Вицепремиерът Томислав Дончев анализира важни за макроикономическата рамка на страната данни:

Имаме три големи задачи - да произвеждаме повече, по-скъпо, по-високо. По последни отчетни данни България е в топ 5 по ръст на брутния продукт. Това донякъде е хубаво, от друга страна не толкова, защото можеше да бъде повече. Това означава по-голям държавен бюджет, подобряване благосъстоянието на населението. Като структура на брутния вътрешен продукт делът на индустрията е 28,5 на сто, на туризма - 14 на сто. Въпреки хубавите данни, индустрията ни се базира на ниска цена на труда, ниски данъци. По-евтино е да се произвежда тук, отколкото в Германия. Но това няма как да продължи дълго време. Подобряване на благосъстоянието минава през задачата как да произвеждаме по-скъпи неща. Трябва да се проведе икономическа трансформация, преминаване на икономиката към производство с по-висока добавена стойност. Това не може да стане с наредба или закон.

Мога да ви зарадвам с една хубава новина. В момента извършваме предварителни изчисления за какви цели ще даваме пари след 2020 година. Финансовата рамка по оперативните програми за следващия програмен период ще бъде не по-малко от 26 млрд. лв. Преценили сме, че поне 3-4 милиарда може да се инвестират в икономическата трансформация, каза още Томислав Дончев.

Конференцията обедини предизвикателствата пред индустрията в трите панела: Иновации и дигитализация за индустриална трансформация, Индустрия на бъдещето, Дискусия за ролята на Регионалните иновационни центрове.

С презентациите, изнесени по време на форума, можете да се запознаете чрез линковете по-долу:

Панел 1: Иновации и дигитализация за индустриална трансформация

Георги Стоев - Дигитална трансформация на традиционните индустрии

Саша Безуханова - Икономическо развитие във време на дигитална трансформация

Николинка Хинкова - Интелигентни политики за иновационен растеж

доц. д-р инж. Илия Железаров - Ролята на научните организации в индустриалната трансформация

Панел 2: Индустрия на бъдещето

Венцеслав Козарев - Индустрия 4.0 - Нова епоха за отговорни иновации

Мариан Маринов - София Тех Парк - подкрепа за развитие на иновационни проекти

 

 

 

 

 

„Избирам Европа“: Кристина Димова
25 февруари 2019
Образователна програма в Регионален исторически музей – Габрово за месец март
26 февруари 2019