Заявление за първоначален прием на деца в детските градини в Габрово за учебната 2019/2020 могат да подават родителите до 30 април тази година. Право на кандидатстване имат родените през 2016 г. /3-годишни/ и навършилите 2 години към началото на учебната година на постъпване, но при условия на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 31 май 2019 г., а от 1 до 5 юни родителите на приетите деца трябва да декларират писмено желанието си детето им да бъде записано в съответната детска градина. Ако желанието не бъде потвърдено в съответния срок, свободните места се попълват с чакащи неприети деца, при спазване на чл. 18 т.3 критерии.

С Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово можете да се запознаете в линка. https://www.gabrovo.bg/files/OBS/np/290916/zodg.pdf