След дълги дебати общинските съветници приеха проекта на бюджета на община Габрово за 2019 г., който ще бъде в размер на 52 116 334 лв.

Общинските съветници одобриха преди това предложение, внесено от колегата им Митко Димитров. Според него Община Габрово като миноритарен акционер в Общинска банка АД трябва да продаде притежаваните от нея 9 231 поименни безналични акции на банката на цена 10.00 лв. за акция. С приходите от продажбата ще се увеличи приходната част на бюджета, съответно и разходната, със сумата от 90 000 лв.

Акумулираните средства ще позволят да се увеличат част от заложените суми за някои дейности. Така субсидията за подпомагане на дейността на лицензираните и регистрирани в Габрово спортни клубове става 245 000 лв. От тях еднократната целева субсидия за подпомагане на дейността на мъжкия отбор при ФК „Янтра Габрово“ трябва да стане от 30 000 на 60 000 лв. Мотивът за това двойно увеличение е, че клубът има постигнати резултати през последния сезон и възможност да влезе в професионалния футбол, както и че тази година е юбилейна за габровския футбол. Към заложените за текущи ремонти 150 000 лв. да се прибавят още 50 000 лв., а с 10 000 лв. да се увеличи фонд резервен, който да нарасне на 110 000 лв.

По предложение на председателя на Общинския съвет – Лена Георгиева, гласуването премина точка по точка. В рамките на Бюджет 2019 инвестиционната програма през настоящата година ще бъде в размер на 9 337 180 лв. За помощи за настанени граждани от община Габрово в Регионалния хоспис са предвидени до 100 000 лв., за семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми – до 20 000 лв., за подкрепа на лица със здравословни проблеми – до 2 500 лв., за подкрепа на млади таланти – до 2 500 лв. Ресурсът на програмата за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца ще бъде до 35 000 лв. Средствата заделени за програма Култура са 80 000 лв., а за програма Младежки дейности – 30 000 лв.

Представителите на различни политически сили в местния парламент изказаха противоположни мнения относно философията и целите при формирането на Бюджет 2019.

Културен календар за месец февруари 2019 г.
31 януари 2019
Включете се в конкурса „Гозби по стари традиционни рецепти“
1 февруари 2019