Със заповед № 73 от 17.01.2019 година на Кмета на община Габрово се удължава срокът за приемане на проектни предложения по първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура 2019.

Новият краен срок е 28 януари. Проектите се подават до 16.30 часа на указаната дата в Центърa за информация и услуги на гражданите.