Поради възможни нови натрупвания на снежни маси и образувани ледени висулки по покривните конструкции на сградите, напомняме на гражданите да бъдат особено бдителни в близост до фасади на сгради.

Бъдете внимателни при движение покрай сгради с опасно надвиснал сняг и висулки, и при възможност ги избягвайте.

Водачите на автомобили, преди да паркират, е необходимо да се уверят, че няма опасност от падане на ледени и снежни късове.