Център за обществена подкрепа стартира кампания за развитие на толерантността сред подрастващите, която ще продължи до края на учебната 2010/2011 година. Тя ще започне на 16 ноември 2010 г. от 15 часа в ресторант „Боила” с празник по случай Международния ден на толерантността под надслов „Приятелство”.

В тържеството ще участват клиенти и доброволци на Център за обществена подкрепа и Младежки съвет по наркотични вещества, както и деца от Дневния център за деца и младежи с увреждания.

Концертът на Харлем Госпъл Хор в Габрово се отменя
15 ноември 2010
Обществени химически тоалетни в Габрово
17 ноември 2010