Кметът на Габрово Таня Христова инспектира, преди края на строителния сезон, изпълнението на най-големите инфраструктурни обекти в града.

В квартал Младост, който се благоустроява със средства от общинския бюджет, е положен първият пласт асфалт в обхвата на целия обект. 50% от окончателният слой асфалтобетон също е готов. Почти всички тротоарни настилки в квартала са изпълнени. Изградени са трасетата към предвидените нови електрически стълбове и се работи по ремонта на старата електрическа мрежа. Започна и израждането на предвидените две нови детски площадки.

В района на ЖП гарата, където се извършва реконструкция на кръстовището и гаровия площад, са изпълнени всички трасета на новото улично осветление, дъждовната канализация е готова. Подменени са водопроводите в района на площада от страна на  ВиК - Габрово. Осигурени са всички преминавания на водопроводи и захранвания, необходими за фонтана и бъдещата автоматизирана поливна система. Изпълняват се фундаментите за новите стълбове от уличното осветление.

Над 50 % от тротоарните настилки са готови. Извън обхвата на транспортното кръгово кръстовище, в района на самия предгаров площад са изпълнени асфалтовите настилки без последния – износващ пласт плътен асфалтобетон. Ще бъдат възстановени участъците около бордюри и пресичанията на главните пътища.

Предстои изпълнението на транспортния кръг на кръстовището, като в края на месеца ще бъде монтирана част от вертикалната сигнализация, след което ще се премине към кръгово движение.

В пешеходния подлез при кръстовището на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ при Дом на хумора и сатирата са изпълнени гранитната настилка, облицовките на входовете, мазилките по стените и таваните. Предстои изпълнение на осветлението на съоръжението, монтаж на асансьорните платформи и оформяне на видимата им част.

В пешеходния  подлез при кръстовището на ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“ при Автогара - Габрово са завършени конструкциите на асансьорните шахти, работи се по настилките, облицовките, мазилките, както и по отводняването на съоръжението.

Обектите следва да бъдат завършени до началото на 2019 г., но се полагат усилия за скорошно завършване на дейностите в галериите на двата подлеза, което би осигурило възможност за безопасно и безпрепятствено преминаване на пешеходци през тях, без това да затруднява процеса на инсталиране на автоматичните платформи за майки с колички и хора с увреждания.

Напредва и преустройството на автобусната спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Всички видове работи по конструктивната част, асфалтовите работи, включително хоризонталната маркировка са изпълнени. Ремонтиран и възстановен е парапетът в участъка на конзолата. Престои монтаж на автобусната спирка и облицовките на видимата част на конзолата.

Сняг на прохода "Шипка" и в местността "Узана"
16 ноември 2018
Започна 18-тата научна конференция УНИТЕХ
16 ноември 2018