След успешно проведена първа акция през пролетта на тази година, Община Габрово организира втора кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. В рамките на два дни, 24 и 25 октомври 2018г., специализиран мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци ще бъде разположен в две градски локации, както следва:

24 октомври 2018г. – от 10:00 до 18:00 часа, междублоков паркинг на ул. „Свищовска“ №73-75 в кв. Младост, до кръгово кръстовище

25 октомври 2018г. – от 10:00 до 18:00 часа, площад пред спортна зала „Орловец“

Опасните отпадъци, които ще бъдат приемани са:

 • Живаксъдържащи отпадъци
 • Перилни и почистващи препарати и химикали
 • Бои
 • Мастила
 • Лакове
 • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 • Пестицити
 • Киселини
 • Основи
 • Разтворители
 • Фотографски химични вещества и смеси
 • Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

По време на първата кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата бяха предадени и насочени за последващо обезвреждане 319,7 кг опасни отпадъци.

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвредяване!

ДГ „Ран Босилек“ се включи в Националната седмица на четенето
24 октомври 2018
DESIGNSCAPES удължава срока за кандидатстване до 30 ноември 2018!
25 октомври 2018