Община Габрово и Музей „Дом на хумора и сатирата” организират общинска изложба-конкурс за детска рисунка „Хуморът в нашите мечти”. Проявата има за цел да стимулира и популяризира детското творчество на основата на партньорските отношения между градовете Габрово (България) и Никелино (Италия). За целта паралелно в двата града се организират едноименни конкурси, като подбрана сборна изложба от тях ще се открие последователно и в Никелино, и в Габрово.

Темата „Хуморът в нашите мечти” включва хуморът, като посредник за изграждане на приятелство между децата, градовете и държавите, усмивката – израз на човешко щастие и удовлетвореност от постигнатото, наличието на чувство за хумор ни прави предпочитани партньори.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Могат да участват само деца и ученици от габровските училища и школи, разпределени в следните категории:
І - от първи до четвърти клас;
ІІ - от пети до седми клас;
ІІІ - от художествени школи.
2. Участието става организирано – със съдействието на преподавателите и ръководителите на школи.
3. Приемат се само рисунки без паспарту.
3.1. Без думи;
3.2. Размери: блок № 4 (25 х 35 см); 35 х 50 см;
3.3. Техника – по избор.
4. На гърба на всяка рисунка се изписват четливо трите имена на участника, възраст, в коя категория участва, име на училището/школата, клас и име на преподавателя.
5. Всеки участник представя по 1 рисунка.
6. Всички получени рисунки остават във фонда „Хумор на народите” на ДХС и ще бъдат използвани при бъдещи изложби.
7. Рисунките се представят в ДХС от преподавателя по опис, съставен от него.

СРОК
Крайният срок за представяне на рисунките е 15 февруари 2011 г. в Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово.

ЖУРИ
1. Жури, съставено от професионалисти и представители на организаторите, заседава на 22 февруари 2011 г., за да извърши селекцията и да определи носителите на наградите.
2. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

НАГРАДИ
1. Община Габрово осигурява по три предметни награди и диплом за всяка категория (или общо 9 награди).
2. Музеят „Дом на хумора и сатирата” осигурява по 1 специална предметна награда и диплом за всяка категория (или общо 3 награди).

ОТКРИВАНЕ
1. Откриването на сборната изложба от творби на деца от Габрово и Никелино ще се състои на 1 април 2011 г. в гр. Никелино (Италия). Изложбата остава до 31 август 2011 г.
2. Откриването на сборната изложба от творби на деца от Габрово и Никелино и награждаването на габровските деца ще се състои на 6 октомври 2011 г. от 10 часа в ДХС. Изложбата остава до 31 декември 2011 г.

Проявата се популяризира в средствата за масово осведомяване, частни и национални електронни медии. Статутът, резултатите от конкурса и наградените творби ще бъдат обявени на специалния сайт „Габрово- Никелино”, както и на сайтовете на Община Габрово, Община Никелино и Музей „Дом на хумора и сатирата” – Габрово.

За допълнителна информация: тел. на ДХС 066/807 229 /в. 218/ или 803 526.