Едно жилище и три поземлени имота общинска собственост предстои да бъдат принудително иззети на 18 юни по административен ред. Жилището на ул. „Алекси Димов“ ще бъде иззето от некоректен наемател, чиито наемни правоотношения са прекратени, поради натрупани задължения, а в трите поземлени имота на ул. „Генерал Николов“ има самонастанили се лица, съобщи кметът на Габрово Таня Христова.

До момента други девет общински жилища също бяха принудително иззети от некоректни наематели. Те нямат право на друго общинско жилище, подчерта кметът на Габрово.

Общинските сгради, които съгласно действащия устройствен план за града не се запазват се премахват поетапно, в това число са сградата на ул. „Алекси Димов“, където ще бъде проведена нова улица и постройките в имотите на ул. „Генерал Николов“.

Още през април Община Габрово оповести, че общинските жилища, чиито наематели са натрупали задължения ще бъдат иззети, а също така, че такива действия ще бъдат предприемани и в случаите на самонастаняване в общински имоти. Неизрядните наематели са уведомени за сроковете, в които доброволно трябва да освободят имотите, както и за насрочените принудителни изземвания, които Законът за общинската собственост регламентира, при отказ от доброволно освобождаване.

По повод възможни нерегламентирани настанявания в части сгради, адресната регистрация в Габрово се извършва с особена бдителност, подчерта зам.-кметът Климент Кунев. При желание за получаване на регистрация в Габрово на адрес на частен имот ще се изисква декларация от собственика на имота и ще се сезира Национална агенция за приходите във връзка с евентуалните наемни отношения.