Постигането на устойчив растеж, чрез активно сътрудничество между образователните институции и високотехнологичните компании на територията на община Габрово за изграждане на квалифицирани специалисти за техническата индустрия бе един от акцентите на провелата се вчера 8-ма международна конференция на телевизия Bulgaria ON AIR.

Кметът на община Габрово Таня Христова бе сред основните лектори на събитието, като фокусът на нейното изказване бе върху опита на Габрово в разработването на учебни програми за средното професионално и висше образование, съвместно с местните компании, както и конкретните резултати от въведената дуална система на образование.

 

Видео материал от конференцията може да изгледате тук.