Община Габрово подписа договор за ремонт на Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” по проект „Красива България”. Общата стойност на строителните дейности е 136 734 лева, като половината от тях са съфинансиране от общинския бюджет.

Съгласно договора ще бъдат ремонтирани покривите на сградата и на часовниковата кула, ще бъде подменена дограмата, ще се постави модерна пожароизвестителна инсталация. Предвидена е реконструкция на тоалетна за инвалиди, както и обновяване на залите и библиотечните стаи.

Тъй като ремонтът е по проект „Красива България”, фирмата-изпълнител е задължена да поддържа на трудов договор средно месечно 7 безработни, наети от Дирекция „Бюро по труда”. Гаранционният срок на отделните дейности е от 3 до 8 години. Ремонтът трябва да приключи до края на 2010 година.

Заради извършваните строителни дейности, отделите „Заемна за възрастни”, „Краезнание”, „Коплектуване и обработка”, Информационен център и читалните няма да работят до края на годината.