Приключи първият етап от рехабилитацията на асфалтовата настилка на ул. „Осми март“ в кв. Тлъчници, в участъка от ул. „Орловска“ до ул. „Букет“, като преди това бяха подмени всички пътни бордюри и направени нови дъждовни отоци.

Преди възстановяването на настилката, ВиК-Габрово извърши подмяна на водопровода в тази зона. Към момента се извършва реконструкция на тротоарните настилки и довършителни работи.

Предстои в настоящия строителен сезон да бъде завършен и втория етап от рехабилитацията на улицата, след подмяна на водопровода и канализацията от ВиК-Габрово.

Ремонтите работи по ул. „Осми март“ се извършват със средства от бюджета на Община Габрово.