В първия ден на организирания от Община Габрово мобилен пункт за опасни отпадъци бяха предадени повече от 150  кг опасни отпадъци. В пункта, разположен в кв. Младост, бяха събрани 151 кг химически препарати, киселини и основи, 3 кг лекарства с изтекъл срок на годност и 200 бр. батерии от домакинствата.

Акцията продължава и днес, 19 април. Мобилният пункт за опасни отпадъци от домакинствата е разположен на площада пред спортна зала „Орловец“, от 11.00 до 19.00 часа.

В пункта може да предадете: отпадъци, съдържащи живак, перилни и почистващи препарати и химикали, бои, мастила, лакове, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), пестициди, киселини, основи, разтворители, фотографски химични вещества и смеси, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

За обезпечаване на приема на опасни отпадъци от домакинствата Община Габрово има сключени договори с фирмите „Мит и ко“ ЕООД и „Екобатери“ АД.

Малките пазители на природата
19 април 2018
Пролетно почистване 2018: Янтра
19 април 2018