С награди и удовлетворение от добре свършената работа приключи Общинското ученическо състезание на тема: „140 години от Руско - турската освободителна война (1877 – 1878 г.)”. То беше организирано от Синдикат на българските учители – Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово, Дирекция „Образование и социални дейности на Община Габрово, Регионален исторически музей и Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”.

Учениците се състезаваха в три възрастови групи - първа: ІІІ и ІV клас, втора: V – VІІ клас и трета: VІІІ – ХІІ клас. Журито оценяваше представянето на отборите по скалата от 0 до 10 и следеше за историческа достоверност, отборен дух, оригиналност и изследователска дейност, умения за представяне пред публика.

Две първи места бяха присъдени в групите на най-малките и най-големите участници. Снимки от състезанието и награждаването на участниците можете да разгледате във фейсбук профила на Община Габрово в линка.

Съзтезанието е част от програмата на създадения през ноември 2017 година нов консултативен орган - "Регионален съвет за нравствено и патриотично възпитание" .