Националният конкурс „Млади таланти“, организиран от Министерството на образованието и науката, тази година ще празнува своя 20-годишен юбилей. Конкурсът е предназначен за ученици и студенти на възраст от 14 до 20 години, които подготвят и представят научноизследователски и иновационни проекти в няколко категории: биология, химия, информатика, инженерни науки, материалознание, математика, медицина, физика, социални и хуманитарни науки, екология. Проектите се оценяват от жури, в което участват учени и специалисти от БАН, университети, министерства.

Юбилейният Двадесети национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе в периода 16-18 април 2018 г., а срокът за подаване на проекти е до 5 април 2018 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс получават парична награда от 1 500 лв. на проект и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. През тази година европейското състезание ще се проведе през месец септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия. Три проекта ще получат право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се проведе през месец юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша. Три проекта ще получат поощрителни парични награди по 1 000 лв.

Тази година за първи път през месец март, съвместно с дирекция „Наука“, се организират информационни дни в страната с цел популяризиране на конкурса и разширяване на броя на участниците в него. Един от центровете, в които ще се организират срещите с ученици и учители, е град Габрово. Информационният ден ще се проведе в Ритуалната зала в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, на 23 март 2018 г. от 14:00 часа.

В програмата ще бъдат включени представяния на конкурса и възможностите, които той предлага, срещи с лауреати от международни конкурси в областта на природните науки. Гостите на събитието ще имат възможност да задават въпроси и да дискутират възможностите за изява на прохождащите млади учени в неформална обстановка по време на кафе-паузата.