Конференция на бъдещето очерта визията за Габрово през 2022 г. като град на творчеството, карнавала, младежта, традиционния и алтернативен туризъм, високите технологии и иновациите, предприемачеството и качественото образование. Инициативата, организирана от фондация „Америка за България“ и местната общност, се проведе на 23 и 24 февруари 2018 г. в сградата на общинската администрация.

В събитието участваха представители на: неправителствени организации, фондации, сдружения, школи и клубове  в областта на образованието, младежките дейности, изкуството и спорта; арт среди от Габрово и страната; училища, детски градини, Технически университет – Габрово, Общинско училищно настоятелство и Регионално управление на образованието; частния бизнес и ИТ сектора; Обществен дарителски фонд – Габрово, Дом на хумора и сатирата, ЕМО „Етър“, МАИР „Боженци“, Регионален исторически музей – Габрово, РБ „Априлов-Палаузов“, Габровски камерен оркестър, местни читалища, ПП „Българка“; Областна администрация и Община Габрово.

Участниците бяха разделени на работни групи – администрация и институции, образование, изкуство и култура, екология и здравословен живот, неформално образование, активни граждани и младежки дейности, туризъм и бизнес, спорт, външен поглед. Целта беше всеки да сподели мнението си от сферата на дейност, която представлява. След първоначалното опознаване, групите се смесиха, за да може различните хора да представят своите гледни точки по общата тема.

Чрез дискусии бяха обсъдени миналото на града, региона, заобикалящата среда и на самите участници, както и настоящата действителност и външните предизвикателства. Под формата на творческо представяне, всяка от работните групи сподели визията си за Габрово и региона през 2022 г. След очертания план за бъдещето започна работата по сортирането на общите идеи, теми, проекти и противоречивите предложения. Това даде възможност да се изведат общите цели, приоритети и проектни идеи, както и да се приемат различните мнения.

Поздравление към участниците отправи кметът Таня Христова. По думите й, усилията, мисленето, трудът на всички като единна общност в името на Габрово вече се случва.

Крайната цел на конференцията е да се изработи стратегия за общото развитие и бъдеще на града, в която участие като партньори са взели представители на местната общност и местната власт.