В 3 поредни дни, от 4 до 6 февруари, 15 габровски младежи станаха част от проведения за първи път в България „Тренинг за успешни младежи“ по метода на Томас Гордън. Организатор на обучението беше Общински съвет по наркотични вещества – Габрово и в него се включиха ученици от габровските училища, част от които са и доброволци към Младежкия съвет по наркотични вещества. Обучители на тренинга бяха сертифицирани специалисти по метода на Томас Гордън.

Тренингът се проведе под формата на уъркшоп с 12 занятия и творчески дейности, участие в ролеви игри, упражнения за споделяне и надграждане на личностни и социални умения. Част от темите бяха: „Говорене без заобикалки“, „Изслушване на нуждаещ се от помощ приятел“, „Как да изкажеш това, което чувстваш“, „Разрешаване на конфликтите така, че никой да не губи“, „Взаимоотношения с хората, които са различни от нас“. В края на курса всеки участник изготви личен план за действие, с който да постигне една важна цел в живота си.

„Гордън Трейнинг Интернешанъл“ е световно известна фирма за подготовка на кадри в областта на човешките взаимоотношения, която прилага  програми за „Трениране на успешни родители“, „ Трениране на успешни учители“, „Трениране на успешни лидери“. Тяхна мисия е създаването на умения у хора от цял свят за комуникация и решаване на конфликти, с чиято помощ да се изградят ефективи и трайни взаимоотношения на работното място, у дома и в училище.