Иновации, висока технологичност и сигурност, кореспондиращи с високите очаквания и изисквания от страна на инвеститори, строители, архитекти и проектанти, се изпълняват при строителството на обекта.

Обходът на Габрово е най – трудният и сложен пътен обект, който се изпълнява в момента в страната. Цялата дължина на трасето е 23 км, като 11 от тях са рехабилитация и реконструкция на съществуващо трасе, които вече са изпълнени. Това включва ремонт на три големи съоръжения, на пътен възел „Поповци“ и пътните връзки Севлиево – Велико Търново и Казанлък – Габрово. Останалата част от 12 км е ново строителство в тежък планински терен и частично преминаване през градската част на Габрово, в района на кварталите „Чехлевци“, „Смирненски“ и „Етъра“. Изграждат се 4 големи мостови съоръжения, 1 тунел с дължина 540 м, пътен възел „Дядо Дянко“. Емблемата на този обект е виадуктът на км 11+800, който е с дължина 650 м и се изпълнява на две секции с различни технологии.

Втората секция с дължина 476 м e предвидена за изграждане с инсталация за конзолно бетониране. За доставката на кофражните системи и изграждането на колоните и стартовите /чукови/ глави на стълбове 9, 10, и 11, попадащи в тази секция,  изпълнителят на обекта използва иновативни и високотехнологични решения и продукти на водещ световен производител, който е от 16 години в България. Това са стълбовете, от които ще започне изграждането на връхната конструкция по метода на конзолното бетониране.

Материалът е на списание Градът и се публикува със съкращения.