Представяне и обсъждане на междинните резултати по проекта „Изследване на иновативния потенциал на община Габрово в сферите на индустрията и образованието“ ще бъде проведено днес, 23.11.2017 г., от 16:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово

Изпълнителите на проекта, г-н Георги Стоев и д-р Анна-Мари Виламовска, ще представят резултатите и на двата модула на изследването – индустрия и образование. Представянето на междинните резултати ще бъде последвано от дискусионен панел и време за въпроси и отговори, предложения и препоръки от страна на заинтересованите представители на компании, образователни институции, неправителствени организации и граждани.

Изследването ще бъде реализирано цялостно в периода октомври - декември 2017 г. То ще съдържа два отделни изследователски анализа за сферите на индустрията и образованието и резюме с ключовите изводи за пресечните точки между сферите и потенциалните посоки за надграждането им.