„Мястото е обходният път към Велико Търново – приятен пейзаж, разкриващ очарователна гледка към нашите планини и едно парче земя, една отбивка от главния път – стряскаща погледа с огромното количество натрупани отпадъци.“ – така започнахме предишната си новина.

След днешният ден валидна остана само първата част на това изречение.

Едно от най-замърсените кътчета край Габрово бе почистено от изхвърлените там незаконно отпадъци. Екипи на Община Габрово, ОП „Благоустрояване“ и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, съвместно със Северно централно държавно предприятие - ТП ДГС – Габрово осигуриха тежкотоварна техника и хора, които в продължение на почти 6 часа почистваха, превърналото се в нелегално сметище, място, намиращо се на обходния път към Велико Търново. Към еко акцията се присъединиха и две дами, които решиха да бъдат активни и съпричастни. Те споделиха, че са възмутени от подобно отношение към природата и определено са изненадани от огромното количество отпадъци, озовали се на това място.

Финалната справка от инициативата показа, че от мястото са почистени и извозени до Регионалното депо за неопасни отпадъци 58.2 тона отпадъци, сред които строителни отпадъци, домашна посуда, детски играчки, обувки и други.

Сред отпадъците са открити документи, които ще послужат за подвеждане под отговорност на лицата, извършили незаконното изхвърляне на отпадъци.

След почистването достъпът до мястото ще бъде ограничен със заграждения и то ще бъде поставено под наблюдение.

Община Габрово благодари за отговорността и ангажираността на двете дами, които по свое желание се включиха в инициативата.

Община Габрово напомня, че физически и юридически лица, осъществяващи нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, подлежат на санкция.