На 24 октомври на тържествена церемония в художествената галерия на Ловеч бяха излъчени победителите в Първия национален конкурс «Община с най-добра маркетингова политика 2017». Събитието беше част от Петата работна среща между бизнеса и местната власт на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции(АБТТА, 23 -25 октомври). Победителите бяха излъчени в три категории според количеството предлагани легла за туристи. Община Габрово е победител в категория „Малка община“, Община Пловдив в категория „Средна община“, а Община Варна взе приза в категория „Голяма община“.

Журито в конкурса оцени общините по различни критерии, като наличие на разнообразни туристически продукти, адекватна туристическа инфраструктура, комуникационни канали, работа и взаимодействие с туроператори, присъствие в електронна среда, наличие на бранд на дестинацията, организиране на събития, участие в знакови туристически форуми и други. По всички показатели Община Габрово получи висока оценка и събра максимален брой точки. Така Габрово, Пловдив и Варна бяха отличени от туристическия бизнес и представители на академичните среди като дестинации с най-добър маркетинг за годината.

 
Първия национален конкурс за община с най-добър маркетинг за 2017 г.

Честит Димитровден!
26 октомври 2017
Новите рицари без броня
26 октомври 2017