С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 10 септември 2017г. (неделя) от 07:00 часа до 17.00 автобусите, преминаващи по ул. "Юрий Венелин", ще се движат по ул. "Скобелевска" и бул. "Априлов" (в участъка му до Централна поща).

Гражданите следва да ползват спирките по алтернативното трасе.

За допълнителна информация - тел. 066 806 949

ОПТ - Габрово