Традиционна работна среща на представителите на социалните услуги в община Габрово, част от инициативата „На гости на социалните услуги“, се състоя в Центъра за обществена подкрепа – ИМКА.

Домакините от Центъра представиха своята дейност, трудностите и предизвикателствата, които срещат в ежедневната си работа. Обсъдени бяха детайли от работния процес и възможностите за взаимодействие между услугите.

Екипите, работещи в социалните услуги на територията на общината дискутираха и основни проблеми в социалната сфера, свързани със заплащането на труда на специалистите. Областният координатор по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ Галя Петрова запозна присъстващите с дейностите по проекта и възможностите за подкрепа на специалистите, работещи в социалните услуги от резидентен тип.

Следваща работна среща е насрочена за края на юли, когато домакин ще е Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания.