Община Габрово организира среща между представителите на големи местни експортно ориентирани фирми и ръководството на Европейската индо-азиатска асоциация за бизнес, култура и приятелство. Целта на срещата беше запознаване с профила на габровските фирми и осъществяване на контакти с фирми от Индия, Близкия Изток и Азия, които отговарят на икономическите интереси на местния бизнес.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с визовия режим на работна ръка за страните от Азия. Това все още възпрепятства миграцията на работна сила и удовлетворяването на нуждите на българския бизнес от специализирани и висококвалифицирани работници за специфични производства.

Участие в срещата взеха заместник-кметът на община Габрово Климент Кунев, Нирадж Кумар – изпълнителен директор на Европейската индо-азиатска асоциация, Веселин Кошев и Манол Манолов – членове на Управителния съвет на асоциацията. Обсъдена беше възможността за осъществяване на преки контакти с потенциални бизнес партньори от азиатския регион.