Със заповед на кмета на община Габрово Таня Христова се забранява брането на липов цвят край пътища с натоварен автомобилен поток на територията на общината, както и чупенето и рязането на клони от липовите дървета.

Забраната е във връзка с чл. 62 от Закона за лечебните растения и чл. 19, т. 1 от Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово и предвид настъпващия период на цъфтене на липите.

В заповедта е посочено, че отсичането на дълготрайни декоративни дървета (в т. ч. липови) и на клони от тях в частни и общински имоти се осъществява само с разрешение на Община Габрово. Брането на липов цвят в частни имоти се извършва само след декларирано съгласие от техните собственици. По високите части на дърветата брането на липов цвят се извършва със стълби, за да се избегне увреждането на дърветата.

Общинско звено „Озеленяване”, гражданите, както и всички кметове и кметски наместници в Габровска община следва да следят за неправомерното бране на липов цвят и да сигнализират за нарушения Общински инспекторат или органите на МВР. Сигнали могат да се подават на телефонен номер 0700 144 10.

В същата заповед, кметът Таня Христова нарежда Общински инспекторат и органите на МВР да извършват проверки и да съставят актове по реда на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово.

Община Габрово напомня, че за неспазване на посочените забрани и изисквания на нарушителите ще се налагат глоби в размер до 5 000 лева за физически лица, а за юридически - имуществена санкция до 10 000 лева.