Между 40 и 60 % са намалели сметките за отопление на санираните сгради, споделят живеещите в седемте блока, които бяха открити днес в Габрово след обновяването им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Сградите символично откриха кметът на Габрово Таня Христова и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Събитието уважи и областния управител на Габрово Невена Петкова.

Пожелвам Ви да бъдете щастливи в обновения си дом и можете да разчитате на моята подкрепа, каза Малина Крумова при официалното откриване на блока на ул. „Антим I” № 3 и 5. Тя подчерта, че сградата е изпълнена по най-добрия начин и има отлични технологични характеристики. От своя страна Таня Христова поздрави живеещите в сградата с обновяването й и благодари за съпричастността към дейностите, които Община Габрово в момента изпълнява за облагородяване на квартала.

Таня Христова и Малина Крумова обясниха на 12-годишната Александра какво е енергийната ефективност и как тя променя домовете ни.

Всички домоуправители получиха инструкции за експлоатация на сградите.

Общо 10 са санираните сгради в Габрово до момента. Това са блоковете на улиците „Спортна“ 3, „Йосиф Соколски“ 37 и „Варовник“ 11, „Антим I“ № 3 и 5; „Осми март“ №24; „Орловска“ №139; „Св. Св. Кирил и Методий“ №7 и 9; „Петър Падалски“ №6;  бул. „Могильов“ №83, 85, 87; бул. „Могильов“ №84

Сключените договори за целево финансиране са 37, а сградите в процес на обновяване19, за останалите 8 строителството предстои.

Интересът към Програмата в Габрово се увеличава. Към средата на края на месец юни 2017 г. в града са регистрирани 254 сдружения на собствениците, подадени са 223 заявления за интерес и финансова помощ и са сключени 195 договора между Община Габрово и Сдружения на собствениците /СС/.

Желаещите са много, след разширяването на допустимостта по програмата, новите сгради, подали документи са над 180, поради това Община Габрово продължава провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители на енергийно и техническо обследване. Процедурите се провеждат под условие и договори ще се изпълняват само в случай, че е налично финансиране и бъдат сключени тристранни договори за целево финансиране с Българска банка за развитие.

В подкрепа и улесняване на проследяването на целия процес, за гражданите Община Габрово създаде ГИС приложение за Програмата, чрез което те могат да проследяват промяната в статуса на сградите, включени в програмата – от създаване на СС до изпълнение на строителни дейности и въвеждане в експлоатация на сградите. Община Габрово беше първата в страната с подобно приложение. От момента на неговото публикуване, то привлече изключително голям интерес. Още в първата седмица приложението бе посетено от над 1000 души. 

Днес в Габрово бяха открити тези сгради:

ул. „Антим I” № 3 и 5 преди и след обновяването

 

ул. „Осми март“ №24 преди и след обновяването

 

ул. „Орловска“ №139 преди и след обновяването

 

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №7 и 9 преди и след обновяването

 

ул. „Петър Падалски“ №6 преди и след обновяването

 

бул. „Могильов“ №83, 85, 87 преди и след обновяването

 

бул. „Могильов“ №84 преди и след обновяването