Кметът на община Габрово Таня Христова издаде заповед, с която се забранява къпането в хидротехнически съоръжения, реки и неохраняеми водни площи.

Собственици или лица, които стопанисват водни площи, се задължават да спазват стриктно изискванията на „Hаредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи“. Те трябва да осигурят и поставят на видно място забранителни и предупредителни табели до и в района на водните площи, за да се избегнат нещастни случаи и инциденти.

За всички нередности по обезопасяване на водните площи и инциденти, завършили с фатален край, призоваваме гражданите да уведомяват незабавно дежурен от Общинския съвет по сигурност и оперативен дежурен в РУ на МВР – Габрово.