Талисманите на боклука – Смет.Ка и Чистача, проведоха първото от серия обучения, посветени на разделното събиране на отпадъците.

В петък двамата герои заедно с представители на Община Габрово посетиха района на спортна зала „Орловец“ и разположения в близост супермаркет. По време на събитието бяха раздавани информационни материали и беше проведена анкета с гражданите, а онези, които заявиха мотивираното си и отговорно отношение към отпадъка получиха специален подарък – чанта за пазаруване, изработена от нетъкан текстил и брандирана с логото на Регионалното депо за отпадъци в Габрово.

От проведената анкета стана ясно, че живущите в блоковете „Арда“, „Камчия“ и „Ропотамо“ спазват принципите на разделото събиране и дори преди година са имали състезание – кой ще се справи по-добре. Някои от анкетираните споделиха, че не разделят отпадъците вкъщи, тъй като и съседите им не го правят, но след проведен разговор и разяснения, те заявиха, че са готови да променят отношението си към отпадъка.

Интересно бе предложението от габровец, чието семейство от години разделя отпадъците си. Според него непрестанно трябва да се напомня на хората, че трябва да спазват изискванията и да се изгражда устойчиво отношение към отпадъка. Той предложи, подобно на автомобилите, които рекламират циркови представления, да се разпространява звуково съобщение с мегафон за правилното разделно събиране на отпадъци.

Много от анкетираните приемат позитивно подобни кампании и оценяват, че градът ни е по-чист. Те предлагат, за да не се демотивират онези, които спазват принципите на разделното събиране, да бъдат наложени санкции за тези, които не го правят.

Следващата изява на Смет.Ка и Чистача предстои. Очаквайте ги!