Припомняме, че в началото на месец май се проведе открито заседание по търговското дело 14/2017, образувано по искова молба на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и „Дом на хумора и сатирата” - Габрово срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД.

Непосредствено преди заседанието топлофикационното дружество е възразило по допустимостта на предявените искове, поради което бе определен двуседмичен срок за становища на ищците по възражението.

Съобразявайки данните по делото, включително постъпилото в срок становище на Община Габрово, с определение от 17 май 2017 г., съдът се произнесе по възраженията на ответника, намирайки същите за неоснователни. Съдът счете, че интересът от провеждане на колективна претенция в защита на потребителите е обоснован, поради което производството по делото следва да продължи със съответната публична разгласа.

Предстои Община Габрово да публикува нарочни съобщения за разгласяване на предявените искове и подходящия срок, в който гражданите могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществяват защитата си самостоятелно. Първата публикация ще бъде направена в периода до 16 юни 2017 г., а втората - до 30 юни 2017 г. Обявление ще бъде поставено и на интернет страницата на Община Габрово.

Съдът определи и подходящ срок след разгласяването, в който увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществят защита самостоятелно, а именно – един месец след датата на най-късната публикация.

Определението на Окръжен съд – Габрово може да бъде обжалвано с частна жалба пред Великотърновски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Пълната информация за хода на търговското дело, оповестена от Окръжен съд – Габрово можете да видите тук.

 

КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ НА СМЕХА – ГАБРОВО 2017
19 май 2017
Гледайте онлайн Карнавала в Габрово
20 май 2017