Днес се проведе открито заседание по търговското дело 14/2017, образувано по искова молба на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и „Дом на хумора и сатирата” - Габрово срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД.

Непосредствено преди заседанието топлофикационното дружество е възразило по допустимостта на предявените искове, поради което е определен двуседмичен срок за становища на ищците по възражението.

След представянето им, съдът в закрито заседание ще се произнесе по допустимостта на исковете, като в случай, че ги приеме за допустими ще се произнесе по изразените днес от страните становища, относно начина и срока за разгласяване на предявените искове и подходящия срок след разгласяването, в който гражданите могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществяват защитата си самостоятелно, и ще бъде насрочена нова дата за разглеждане на делото.

Пълната информация за хода на търговското дело, оповестена от Окръжен съд – Габрово можете да видите тук.

Нощ на литературата 2017
2 май 2017
Обери боклука 2017: Силата се пробужда
2 май 2017