До 2 май 2017 г. включително всички физически и юридически лица могат да платят своите местни данъци и такси с 5% отстъпка. Това са данъците „Недвижим имот“ и „Превозно средство“ и такса „Битови отпадъци“. Срокът за ползване на отстъпката изтича в почивен ден – 30 май 2017 г., поради което тя ще бъде валидна до 2 май включително. Касите на дирекция „Местни данъци и такси“ /МДТ/ работят от 8:15 до 16:30 часа без прекъсване.

Всички физически и юридически лица имат възможност за плащане на задълженията и чрез сайта на Община Габрово без всякакви такси. Влизането в системата за плащане може да се извърши по три начина – чрез ПИК на НАП, чрез електронен подпис, както и чрез входящ номер на декларацията, подадена в дирекция МДТ.

След като влезе в системата, данъчно задълженото лице избира кои от задълженията си ще заплати и чрез дебитна карта може да извърши плащането, което веднага се отразява он-лайн. Може да бъде направена и разпечатка на извършените плащания. Разплащанията могат да се извършат и по банков път, както и чрез пощенски запис.

Дискусия за развитието на пазара на труда в Габрово
27 април 2017
Концерт-промоция на аудио-диск "Оркестърът на животните-песни за деца"
27 април 2017