Проект PF 022-038/11.04.2014г. „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, който се изпълнява вече трета година, ще приключи в края на този месец. В рамките на проекта се проведоха редица дейности за изграждане капацитет в Община Габрово, свързан с поддържане и развиване на зелената система на града, като се проучи, адаптира и прилага опита на партньорския град Тун, Швейцария.

През м. март 2017 година на работно посещение в гр. Тун беше група, която включваше директора на ОЗ „Озеленяване“ и неговия заместник, ръководителя на проекта и трима студенти ландшафтна архитектура, класирани на първо място при организираното и проведено в рамките на проекта Ателие-състезание.

При посещението на Озеленяване-Тун беше представена структурата и организацията на работа на това звено и на цялата система на благоустрояване в град Тун. Обсъдени бяха подходите на обучение, приобщаване и задържане на млади специалисти, показано беше техническото оборудване и различни видове спомагателни помещения и дейности. Посетени бяха различни обекти, площи и места, поддържани от Озеленяване-Тун, при което бяха представени начините на поддръжка и обсъдени различни работни методи и подходи.

Проектът на „Градинката на Тун“ – инициатива, възникнала в рамките на проект „Цветен град“, за реализирането на която Община Тун осигурява работни проекти, посадъчен материал и специалисти, беше представен от ландшафтния архитект, който го е разработил. В идеята за градинката, при подбора на видовете, тяхното разполагане и комбиниране, архитектът е вплел идеи от българските фолклорни традиции. Градинката ще бъде изградена от швейцарски специалисти в работата с цветя, студенти, участвали в ателие-състезание и работници на ОЗ „Озеленяване“, в периода 20-23 април 2017 година, парка до ДТ „Рачо Стоянов“

Посещението на оранжериите на Озеленяване-Тун беше изключително интересно за групата от България, допълнително засилвано от предстоящата реконструкция на две от съществуващите оранжерии в гр. Габрово, станало възможно след сключване на Допълнително споразумение 2 по проект „Цветен град“.

Посещението на оранжериите завърши със събитие по проект „Цветен град“, което имаше заключителен характер за дейностите в Швейцария.

В него участваха ръководството на Община Тун и Благоустрояване-Тун, представителите на Община  Габрово, студентите, наградени с посещение в рамките на проекта, служители и работници на Озеленяване-Тун, посетили гр. Габрово в рамките на проекта и други, с интерес към него, тримата специалисти, които ще се включат в последното посещение и ще работят за изграждане на „градинката на Тун“. Приветствия произнесоха г-н Ланц – кмет на община Тун и г-н Маурер – директор на Благоустрояване-Тун, които отбелязаха ролята и значението на партньорството и изразиха задоволство, че посредством реализацията на проект „Цветен град“ то се е развило, задълбочило и получило нов смисъл и измерение с контактите не само на политическо, а и на експертно ниво.

На 21.04.2017г. от 17:00 часа в Ритуална зала на Община Габров ще се проведе заключително събитие по проект PF 022-038/11.04.2014г. „Цветен град“.  В него могат да участват лицата, включили се в изпълнението на проекта, тези с интерес към дейностите и резултатите от него и всички, заинтересовани от развитието на зелената система на гр. Габрово.

Стендъп комедия и илюзия с група „Нема к‘во“
19 април 2017
Обстановката в община Габрово на 20 април 2017 г.
20 април 2017