Община Габрово разработи ГИС приложение, което предоставя възможност за справка в избирателните списъци, както и за ориентация относно мястото, в което избирателите могат да упражнят правото си на вот. Основната му цел е да гарантира на гражданите по-висока публичност и прозрачност на избирателния процес на територията на община Габрово.

Достъпът до приложението може да се осъществи както от стандартен уеб браузър на адрес http://gis.gabrovo.bg:3344/webappbuilder/apps/34/, така и през мобилни устройства. Уеб базираната система предлага удобен и ясен интерфейс, лесен за усвояване от потребителя и достъпен от всички браузъри и повечето мобилни устройства.

ГИС приложението разполага с инструменти, които помагат за визуализацията, търсенето и управлението на необходимата информация. Активните инструменти се намират в две зони. Първата е в горната работна зона на картата, а втората е в зоната за визуализация на данните.

От този линк Справка по ЕГН в ГД „ГРАО“ за избирателна секция може да проверите номера на избирателната секция, в която трябва да гласувате, а чрез ГИС приложението може да откриете точното й местонахождение на територията на община Габрово. Новото приложение дава информация на потребителите за номера на секцията, адресите, които обхваща, списък с избирателите, които имат право да гласуват в съответната секция, наименование и снимка на сградата, в която се намира, както и адреса й.

Потребителят може да разпечата от картата желаната от него информация във вид и формат удобен за нуждите му. Функцията за печат от ГИС приложението предоставя възможност за настройване на печатната форма заедно с легендата или друга допълнителна информация. Резултатът може да бъде директно разпечатан или да бъде запазен като файл.

За възможностите, които предлага ГИС приложението може да се информирате в Ръководство за потребителя.

Културен календар за месец март
24 февруари 2017
Дружеството на невъзпитаните карикатуристи гостува с „Дело 113“ в Дома на хумора и сатирата
27 февруари 2017